"High-efficient and cost-effective airlift MBR for water reuse in textile finishing"

Met het Erasme-project onderzochten we hoe de performantie van een airlift membraanbioreactor voor de behandeling van afvalwater uit de textielindustrie verbeterd en gekwantificeerd kan worden.

De nadruk lag op duurzaamheid: het permeaat werd getest op herbruikbaarheid en het energieverbruik werd in kaart gebracht. Om de effluentkwaliteit te vergelijken onderwierp Pantarein het afvalwater zowel aan biologische als aan fysische behandelingen.

Het Erasme-project werd gesteund door IWT, liep twee jaar en werd eind februari 2013 afgerond.

 

Terug naar de onderzoeksprojecten