"Potentiële synergie tussen een anaerobe en een aerobe membraanbioreactor"

Hoe kunnen we de technologie verbeteren om afvalwater met een hoge belasting te zuiveren?

Met het kmo-innovatieproject ontwikkelt Pantarein nieuwe mogelijkheden die voordelen bieden ten opzichte van de gangbare zuiveringstechnieken. De voorgestelde configuratie maakt een hogere afbraakefficiëntie mogelijk en zorgt ervoor dat de vlokgrootte geen kritische parameter meer is in het zuiveringsproces.

Ook de slibuitspoeling willen we wegwerken. Daarnaast moet het innovatieproject de biogasproductie opdrijven.

Tot slot onderzoeken we een configuratie die de voordelen van een anaerobe en een aerobe membraanbioreactor combineert.

Het kmo-innovatieproject wordt gesteund door IWT. Het werd begin februari 2013 opgestart.

 

Terug naar de onderzoeksprojecten